REWE Group Hintbox 

Като една от водещите групи за търговия на дребно и туризъм в Европа, REWE Group се стреми да бъде надежден бизнес партньор по всяко време. Устойчивото мислене и действие и силната сплотеност характеризират нашата корпоративна култура. От решаващо значение за успеха на нашата корпоративна група е всички играчи да споделят едни и същи ценности и да съгласуват действията си с тези ценности по един и същи начин. Коректността и честната игра са най-важните предпоставки за това. В съответствие с нашите основни ценности бихме искали да ви насърчим да докладвате всякакви индикации за нарушения на закона, кодекса за поведение на REWE Group или други съществени нарушения на правилата. За тази цел създадохме REWE Group Hintbox, цифрова система за отчитане на съответствието, която е достъпна за вас - напълно анонимно.

За да докладвате, моля натиснете тук и попълнете формуляра.